Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ( Certyfikat energetyczny)

Czym są świadectwa energetyczne?
Świadectwa energetyczne, a właściwie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, to dokumenty, które mówiąc najprościej, mają na celu określenie zapotrzebowania, jakie na energię wykazują badane budynki.

Kto świadectwo takie może wystawić?
Uprawnienia do wydawania świadectw określa wyraznie Prawo Budowlane. Oznacza to, że uprawnienia do sporządzania certyfikatów przyznawane są jedynie podmiotom, które posiadają zarówno wiedzę merytoryczną, jak i odpowiednie doświadczenie. My warunki te spełniamy i dzięki temu Śląsk zyskuje solidnego partnera w dziedzinie wykonywania świadectw energetycznych budynków.

Jak liczone jest zapotrzebowanie?
Świadectwo energetyczne wystawione jest na podstawie szacunkowego zapotrzebowania na energię, które obejmuje: centralne ogrzewanie, ciepłą wodę użytkowa, wentylację i klimatyzację oraz oświetlenie, jeśli ocenie podlega budynek użyteczności publicznej. Podstawę jego wyliczenia stanowi obok przeznaczenia budynku, jego standard, w tym standard poszczególnych systemów instalacyjnych.

Czy świadectwa energetyczne sa nam naprawdę potrzebne?
Idea ich opracowywania jest efektem promowanego w Unii Europejskiej efektywnego energetycznie budownictwa oraz próby uświadomienia, jak najszerszemu kręgowi społeczeństwa, że oszczędność energii w budownictwie jest w zasięgu ręki.

Czemu właśnie nam warto powierzyć opracowanie świadectwa?
Ponieważ świadectwa energetyczne Ślask to dla nas nie tylko praca, ale także pasja, z jaka poświęcamy się opracowaniu każdego z nich. My oprócz wymaganych uprawnień posiadamy coś jeszcze- świadomość odpowiedzialności za wykonywana pracę. Dlatego też zlecajac właśnie nam opracowanie świadectwa, zyskuja Państwo gwarancję współpracy z partnerem profesjonalnym i rzetelnym.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług - świadectwa energetyczne Śląsk.

Copyright © 2007-2010. Pozycjonowanie stron i reklama w internecie - Aweo.pl
stat4u