Samodzielne funkcje na budowie

Obowiązujące aktualnie Prawo Budowlane wymaga, aby w czasie realizacji większości robót budowlanych inwestor ustanowił kierownika budowy, a niejednokrotnie także inspektora nadzoru - to zobowiązania, których należy przestrzegać. Dodatkowo kierownik jest wymagany także przy składaniu wniosku o pozwolenia na budowę (jak również rozbudowę czy rozbiórkę). Podstawowymi zadaniami kierownika budowy jest przede wszystkim prowadzenie robót budowlanych w zgodzie z projektem budowlanym, prawem budowlanym, a także dostępną wiedzą techniczną.
Żeby móc pełnić funkcję kierownika budowy bądź też inspektora nadzoru trzeba posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia budowlane w danej specjalizacji, a także być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

W naszej firmie wszyscy posiadamy niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe wymagane do pełnienia nadzoru, a także kierowania robotami budowlanymi.

Zakres usług:

  • Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót budowlanych
  • Pełnienie funkcji koordynatora robót remontowych lub inwestycyjnych
  • Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania w użytkowanie
  • Weryfikacja budowlana budynków deweloperskich.
Copyright © 2007-2010. Pozycjonowanie stron i reklama w internecie - Aweo.pl
stat4u