Kosztorysowanie

Kosztorys - to dokument, który przedstawia kalkulację cen wyznaczanych według określonych metod, w oparciu o wyliczenie przedmiaru lub obmiaru robót. Wykonanie takiego kosztorysu umożliwia przede wszystkim określenie kosztów wykonania konkretnych etapów budowy, ale również przeanalizowanie kosztów wszelkiego rodzaju rozwiązań budowlanych.

Kosztorysy mogą mieć różne rodzaje, a tymi podstawowymi są:

  • kosztorys inwestorski - jest zlecany przez inwestora, a jego celem jest uzyskanie informacji na temat tego, ile będzie kosztować budowa
  • kosztorys ofertowy - jest opracowywany przez wykonawcę, który stosuje własne ceny oraz stawki - po to, żeby przedstawić ofertę cenową danej inwestycji
  • kosztorys powykonawczy - jest sporządzany przez wykonawcę już po zakończeniu realizacji budowy
Mamy wyższe wykształcenie kierunkowe oraz ogromne doświadczenie w kosztorysowaniu robót budowlanych. Dokładamy wszelkich starań, żeby nasze opracowania kosztorysowe były możliwie jak najbardziej rzeczowe, bezstronne i rzetelne, ponieważ opracowujemy je z największą starannością i w zgodzie z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Zakres usług:
  • Kosztorysy inwestorskie metodą uproszczoną lub szczegółową na podstawie dokumentacji technicznej lub z przedmiarami na placu budowy
  • Kosztorysy powykonawcze
  • Kosztorysy ofertowe w oparciu o dostarczone przedmiary ewentualnie z wykonaniem przedmiarów na podstawie dokumentacji lub z przedmiarami na terenie budowy
  • Aktualizacja kosztorysów do obecnych cen i przepisów prawnych
  • Zestawienia robocizny, materiałów i sprzętu dla inwestycji
  • Sprawdzanie i weryfikowanie kosztorysów

Copyright © 2007-2010. Pozycjonowanie stron i reklama w internecie - Aweo.pl
stat4u