Audyt energetyczny

Audyt energetyczny to dokument, który określa zakres, parametry techniczne i ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Wskazuje również wszelkie możliwe rozwiązania, zwracając uwagę na ich optymalizację - przede wszystkim ze względu na koszty realizacji tego przedsięwzięcia, a także oszczędność energii.

Wykonanie audytu jest podstawą do późniejszego uzyskania premii termomodernizacyjnej.

Audyt energetyczny powinien zawierać szereg danych, przede wszystkim zaś:

  • Wszelkie dane, w tym dane identyfikacyjne budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła oraz ich właściciela.
  • Ocenę stanu technicznego audytowanych obiektów, w tym: budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła.
  • Opis wszelkich możliwych wariantów realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
  • Wskazanie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Audyt energetyczny powinien również odpowiedzieć na najważniejsze towarzyszącej całej sprawie zapytania, między innymi:
  • Co robić i co warto modernizować, żeby móc później wyciągnąć z tego jakieś korzyści.
  • Jakie będą koszty termomodernizacji i jakie mogą być jej efekty ekonomiczne?
  • Jakie rozwiązania techniczne należy wybrać, jaka powinna być kolejność realizacji robót, wreszcie jakie powinno się zastosować materiały oraz urządzenia.
  • Audyt powinien również wskazywać rodzaj pomocy finansowej, o którą można się później ubiegać np. WFOŚiGW.

Wszyscy pracownicy naszej firmy posiadają niezbędne doświadczenie, konieczne w przygotowywaniu wniosków o pożyczki i dofinansowanie robót termomodernizacyjnych z środków WFOŚiGW w Katowicach. Jeśli posiadacie zatem Państwo budynki, które mogą wymagać różnego typu prac modernizacyjnych, dociepleniowych, bądź też demontażu płyt azbestowych - zgłoście się do nas, wykonamy bowiem wszystkie niezbędne działania. Przede wszystkim przeprowadzimy audyt energetyczny budynku, a także przygotujemy wszelkie konieczne dokumenty niezbędne do uzyskania dofinansowania. Wiele osób może się zastanawiać, czy warto starać się o te środki - odpowiadamy zatem: dla prac związanych z demontażem oraz utylizacją azbestu w programie przewidziane jest pełne pokrycie (100%) kwalifikowanych środków, z kolei dla większości prac termomodernizacyjnych przewidziane jest pokrycie aż 50 % środków kwalifikowanych.

Copyright © 2007-2010. Pozycjonowanie stron i reklama w internecie - Aweo.pl
stat4u